Śląskie

Baza instytucji, które zajmują się programem Rodzina 500 Plus w województwie śląskim obejmuje przede wszystkim urzędy miast i gmin oraz ośrodki pomocy społecznej. W przypadki większych miejscowości może być więcej punktów w jednej miejscowości.

W województwie śląskim z pomocy w ramach programu 500 plus skorzystało już 293 tys. rodzin. Oznacza to około 2 miliardy złotych co roku. W gminach wiejskich uprawnionych do świadczenia jest 54% dzieci, w miejskich – 48%, a w wiejsko-miejskich – 54%. Wśród tego jest 142 tysiące dzieci, które są najstarsze w rodzinie lub są jedynakami.