Od 1 marca 2019 wystartował Program Mama 4+

Czas przedwyborczy obfituje w kreatywne pomysły rządzących, które mają przekonać obywateli do pozostawienia lub przekazania władzy w ich ręce. Jednym z najnowszych projektów rządowych, który wszedł w życie z początkiem marca jest przyznanie świadczeń emerytalnych osobom, które w wyniku wychowywania czwórki lub większej ilości dzieci, nie podjęły pracy zarobkowej. Jak można przypuszczać, program wzbudził niemałe kontrowersje w wielu środowiskach. W szczególności pokrzywdzone poczuły się kobiety, które sprawnie połączyły opiekę nad dziećmi z karierą zawodową. Celem usystematyzowania pojawiających się w mediach doniesień, sprawdziliśmy, co i dla kogo ma do zaoferowania Program Mama 4+.

Co mówią przepisy, czyli założenia programu

Zamysłem rządzących było zapewnienie kobietom, które poświęciły się wychowaniu dzieci i nie wypracowały prawa do otrzymywania świadczeń, emerytury na poziomie minimalnym. Mówimy tu o rodzicielskich świadczeniach uzupełniających, a więc jeżeli beneficjenci programu mają prawo do otrzymywania świadczeń z innych tytułów w wysokości np. 800 zł brutto, to otrzymają od państwa jedynie dopłatę do wysokości 1100 zł brutto, czyli kwoty najniższej obecnie emerytury. Oczywiście świadczenia te będą podobnie jak wypracowane, podlegały waloryzacji. Szacuje się, że prawo do otrzymania dopłat rodzicielskich posiada obecnie około 80 tys. osób.

Kto może złożyć wniosek?

Pomimo nazwy programu – “Mama 4+”, wniosek o dopłaty rodzicielskie mogą złożyć także ojcowie, którzy na skutek nieobecności matki, sami wychowywali czwórkę lub większą ilość dzieci. Co więcej, nie musi być to rodzone potomstwo, ale również adoptowane lub przysposobione z wyłączeniem zawodowej rodziny zastępczej. O uzupełniające świadczenie rodzicielskie mogą się więc starać:

  • kobiety, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci i ukończyły 60 r.ż.
  • mężczyźni, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci ze względu na nieobecność ich matki i ukończyli 65 r.ż.

Oczywiście nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby zyskać prawo do otrzymania świadczeń z tytułu programu Mama 4+. Najważniejszym czynnikiem jest wysokość dochodów. Będziemy zatem musieli udowodnić, że nie otrzymujemy wynagrodzenia, które mogłoby zapewnić nam utrzymanie. Dodatkowo konieczne jest zamieszkanie na terenie Polski od przynajmniej 10 lat i legitymowanie się obywatelstwem polskim lub obywatelstwem innego kraju UE. Ze świadczeń będą mogły skorzystać również osoby, które posiadają prawo do stałego, legalnego pobytu w Polsce.

Jak ubiegać się o uzupełniające świadczenie rodzicielskie?

Celem ubiegania się o wypłaty świadczeń w ramach programu Mama 4+ należy złożyć wniosek w odpowiednim oddziale ZUS. Do dokumentu należy dołączyć:

  • akty urodzenia wszystkich dzieci lub orzeczenia sądowe stwierdzające sprawowanie nad nimi pieczy,
  • możliwie najbardziej szczegółowe informacje dotyczące sytuacji materialnej, majątkowej, ekonomicznej (będziemy musieli odpowiedzieć na wiele drobiazgowych pytań dotyczących tych kwestii),
  • wszelkie inne dokumenty, które mogłyby być przydatne na drodze starania się o przyznanie świadczenia.

Zainteresowanie programem Mama 4+

Informacje z różnych źródeł podają, że na obecną chwilę zainteresowanie programem Mama 4+ w całym kraju jest duże. Podano, że tylko na Mazowszu złożono do tej pory ponad 2100 wniosków. Według najnowszych informacji pozytywnie rozpatrzono już ponad 6000 podań i osoby, które je złożyły już w marcu otrzymają pierwsze świadczenia.

Rząd co jakiś czas przedstawia i wdraża programy pomocowe dla kolejnych grup społecznych. Naturalnym są więc pojawiające się obawy o źródła i wydolność finansowania tych dopłat. Zakładamy jednak, że wypłacane obecnie na podstawie nowych programów pieniądze nie skończą się po sfinalizowaniu okresu wyborczego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*