Pomorskie

Sprawdź listę miejscowości w województwie pomorskim, gdzie znajdują się punkty obsługi i składania wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 Plus„. Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową, poprzez system informatyczny.

Program Rodzina 500 plus w województwie pomorskim to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawach uprawnień do 500+, świadczeń rodzinnych i pomocy z funduszu alimentacyjnego:
1. Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 22 52 90 680 (w godz. 10-14)
2. Wydział Polityki Społecznej Pomorski Urząd Wojewódzki
informacje dla powiatów – 58 30 77 528
informacje dla gmin – 58 30 77 578