Kujawsko-pomorskie

Gdzie składać wnioski o świadczenie Rodzina 500 Plus w kujawsko-pomorskim? Zapraszamy do naszej listy punktów – wybierz miejscowość, ułożone są one w kolejności alfabetycznej. Instytucjami odpowiedzialnymi za nabór i obsługę wniosków są urzędy gmin, miast, ośrodki pomocy społecznej lub inne, dedykowane temu jednostki. W przypadku dużych miast punktów obsługi może być wiele.

Województwo kujawsko-pomorskie:

W kujawsko-pomorskim złożono 120284 wniosków o środki z programu Rodzina 500 Plus (dane 3 kwartał 2017 roku). Najczęściej świadczenie pobierane jest przez jedno dziecko w rodzinie. Przypomnijmy, że 500 złotych z tego świadczenia wychowawczego nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.