Koszarawa

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Koszarawa? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Koszarawa – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GOPS Koszarawa
34-332 Koszarawa 17
Powiat: żywiecki
Województwo: śląskie
Telefon: 33 8639 413
Email: gops.koszarawa@vp.pl

Koszarawa – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Koszarawa – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.