Mazowieckie

Jakie punkty w województwie mazowieckim są odpowiedzialne za obsługę programu Rodzina 500 Plus? Sprawdź naszą listę i znajdź najbliższy punkt swojemu miejscu zamieszkania. W województwie mazowieckim wnioski przyjmowane są w urzędach gminnych, miejskich, ośrodkach pomocy społecznej oraz dedykowanych punktach obsługi mieszkańców.

Wsparcie w ramach programu 500 Plus jest w województwie mazowieckim zwolnione z podatku dochodowego. Mogą ubiegać się o nie także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

  • w gminie,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • przez internet za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Warto pamiętać o terminach odnowienia wniosku – należy robić to raz do roku, termin złożenia takiego podania mija 30 września danego roku.