Opolskie

Znajdź punkt obsługi i składania wniosku Rodzina 500 Plus w województwie opolskim. Instytucjami odpowiedzialnymi za to są:

  • urzędy miasta i gminy,
  • miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • dedykowane jednostki, np centra wsparcia rodziny.

Lista punktów w województwie opolskim:

Świadczenie wychowawcze w województwie opolskim otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcje dziecka). Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.