Zachodniopomorskie

Program Rodzina 500 Plus cieszy się dużą popularnością w województwie zachodniopomorskim. Zobacz, gdzie możesz złożyć wniosek o pieniądze z tego programu. Najczęściej są to urzędy miast/gminy, ośrodki pomocy społecznej lub wybrane punkty obsługi mieszkańców.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko).

Rodzina 500 Plus w zachodniopomorskim – statystyki

W województwie zachodniopomorskim złożono 124 tysiące wniosków o 500 złotych na dziecko. W programie uczestniczy 114 tysięcy rodzin i 151 tysięcy dzieci, z których 63 tysiące to najstarsze dzieci w rodzinie.

Do tej pory wydano 673 miliony złotych, z której skorzystało 51% dzieci żyjących w województwie zachodniopomorskim. Najmniej beneficjentów mieszka w gminach miejskich -46%, najwięcej w wiejskich – 56%. Gminy miejsko-wiejskie to 54%.