Wniosek 500+

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski do programu Rodzina 500+ na okres rozliczeniowy 2019/2020 można zacząć składać już od 1 lipca 2019. Jeżeli wyrobimy się z tym do 30 września bieżącego roku, będziemy mogli liczyć na wypłatę środków z wyrównaniem za poprzednie miesiące już 31 października. Wnioski można jednak składać również po 30 września, przy czym wtedy świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym pismo zostało złożone.
Należy pamiętać, że termin 1 lipca dotyczy wniosków składanych elektronicznie. Wnioski w wersji papierowej można składać od 1 sierpnia 2019 roku, w wyznaczonych miejscach.

Wzory wniosków o Rodzina 500 Plus na 2019 do pobrania

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możemy złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub możemy wysłać go listem poleconym. Możemy to również zrobić bez wychodzenia z domu, przez Internet. Istnieje na to kilka sposobów. Pierwszy to bankowość elektroniczna, oczywiście jeśli nasz bank ma usługę przyjmowania wniosków o 500 +. Drugą opcją jest zrobienie tego za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Wniosek możemy również złożyć za pomocą portalu Emp@tia.

Jakie dane wpisujemy w formularzu Rodzina 500+?

  • Dane osoby ubiegającej się.

W pierwszej części wpisujemy dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a zatem np. matki lub ojca dzieci, na które będziemy pobierać pieniądze. Co istotne, jeśli wniosek będzie składany drogą elektroniczną musimy zwrócić uwagę na wpisanie naszego maila.

  • Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia.

W tym punkcie należy podać imię i nazwisko, płeć, numer PESEL (bądź numer dowodu osobistego), datę urodzenia oraz stan cywilny dziecka.
Poniżej znajdziemy miejsce na uzupełnienie danych kolejnych dzieci w rodzinie – łącznie we wniosku można wskazać czworo dzieci. W przypadku większej liczby dzieci, którym przysługuje świadczenie należy wypełnić załącznik wniosku o Rodzina 500 plus. W żadnym z przypadków nie wpisujemy jednak dzieci, które są już pełnoletnie.

  • Dane członków rodziny przebywających poza granicą Polski

Rubrykę tę uzupełniamy tylko jeśli, rodzic lub członek rodziny (w tym współmałżonek lub rodzic dziecka) przebywa poza granicami Polski, w kraju, w którym działają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W tym miejscu wpisujemy imiona, nazwiska, numery PESEL, kraj przebywania wszystkich członków rodziny zamieszkujących poza granicami RP. Oprócz tego należy wypisać okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poszczególnych osób, mieszkających poza krajem.

  • Numer konta bankowego

Pod koniec wniosku jest miejsce na wpisanie numeru konta bankowego, na które mają być przelewane co miesiąc pieniądze z 500+. Tam również zaznaczamy czy dołączamy do wniosku inne dokumenty.

  • Podpis

Jest absolutnie koniecznym elementem. Składając go, zaświadczamy, że zapoznaliśmy się z pouczeniami oraz jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za wpisanie nieprawdziwych danych. Pamiętajmy, że bez naszego podpisu wniosek będzie nieważny.