Racibórz

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Racibórz jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Racibórz – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1
tel. 32/415 2650, 32/419 0642, 32/419 0643,
Fax 32/419 0659
e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl

Racibórz – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Racibórz – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.