500 plus na 1 dziecko – warunki

16 maja prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej programu 500 plus. Już z początkiem lipca wejdą w życie zmiany, które w znaczny sposób rozszerzyły grupę beneficjentów programu. Jakie zapisy znalazły się w nowelizacji? Kiedy i w jaki sposób będzie można składać wnioski? Kto skorzysta najbardziej na wprowadzeniu zmian i wreszcie ile państwo wyda na pokrycie nowych założeń polityki społecznej? Zapraszamy do artykułu.

Jakie zmiany po nowelizacji programu 500 plus?

Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez rząd jest rozszerzenie założeń programu o świadczenia na każde dziecko w rodzinie. Jest to modyfikacja o bardzo dużym znaczeniu nie tylko dla milionów polskich rodzin (program obejmie po zmianach 6,8 mln dzieci), ale także dla budżetu państwa. W 2020 roku na pokrycie zapisów zawartych w nowelizacji przewidziano 44 mld złotych. Dla porównania warto dodać, że w 2019 roku ta kwota to 31 mld złotych.

Brak kryterium dochodowego i wsteczna wypłata świadczeń

Znaczącą zmianą w projekcie jest zniesienie kryteriów dochodowych. Oznacza to, że świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 r.ż. bez względu na dochód ogólny rodziny. Przed nowelizacją, aby uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko górny limit dochodowy stanowiła kwota 800 zł netto ( na jednego członka rodziny) lub 1200 zł netto w przypadku rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne. Dodatkowo stan cywilny rodziców nie będzie miał znaczenia podobnie jak wysokość świadczeń alimentacyjnych w przypadku rodziców lub opiekunów samotnie wychowujących dzieci. Nie będzie również konieczne dostarczenie dokumentu na potwierdzenie wystąpienia o wypłatę alimentów, tak jak było to do tej pory.

Kolejnym udogodnieniem dla beneficjentów programu 500 plus po nowelizacji będzie wsteczna wypłata świadczeń. Do tej pory środki przyznawane były od miesiąca, w którym został złożony wniosek po narodzinach dziecka. Obecnie rodzice mają 3 miesiące na wyrażenie chęci wzięcia udziału w programie, a pieniądze zostaną im dodatkowo wypłacone wstecz. Załóżmy, że dziecko urodziło się w maju, a rodzice złożyli wniosek w lipcu. Po nowelizacji otrzymają wyrównanie do miesiąca, w którym nastąpiły narodziny. Do tej pory taka sytuacja nie była możliwa.

500 plus również dla dzieci z domów dziecka

Dwie bardzo ważne zmiany, jakie wprowadza nowelizacja z 16 maja to ciągłość wypłaty świadczeń w wypadku śmierci rodzica, na którego były one zapisane. Pieniądze zostaną w tym przypadku przekazane drugiemu opiekunowi. Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub domach dziecka, także będą miały prawo do wypłaty świadczeń w ramach programu 500 plus. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na “rozwój zainteresowań oraz szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci”. Przed nowelizacją program nie zakładał wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w placówkach.

Składanie wniosków – od kiedy i w jaki sposób?

Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z prawa do wypłaty świadczeń w ramach programu 500 plus po rozszerzeniu jego założeń powinni przygotować na złożenie wniosków od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Należy pamiętać, że jeżeli spóźnimy się i podanie złożymy po 30 września to w tym wypadku nie otrzymamy wypłaty świadczeń wstecz. Warto więc dotrzymać wyznaczonego terminu.

Bardzo ważną informacją jest możliwość złożenia wniosków na dwa sposoby, ale w różnych terminach:

 • od 1 lipca 2019 roku – w formie elektronicznej (można to zrobić za pośrednictwem strony banku lub przez portal Emp@tia)
 • od 1 sierpnia 2019 roku  – w formie tradycyjnej (poprzez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty)

Nowością jest to, że decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń może przyjść do nas na wskazany adres e-mail. Oczywiście będzie można ją też odebrać osobiście, ale drogę elektroniczną wprowadzono, aby ograniczyć biurokrację, gdyż do tej pory decyzje były wysyłane pocztą listem poleconym.

Kiedy pieniądze trafią do beneficjentów?

Ważną informacją dla osób, którym zostaną przyznane świadczenia są terminy ich wypłat w zależności od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zrobimy to:

 • w miesiącach lipiec – sierpień 2019, to świadczenie otrzymamy najpóźniej do 31 października 2019 roku (wyrównaniem od lipca),
 • wnioski złożone we wrześniu skutkują wypłatą środków najpóźniej do końca listopada 2019 roku (z wyrównaniem od lipca),  
 • jeżeli wniosek złożymy dopiero po 30 września, to pieniądze otrzymamy najpóźniej przed końcem roku, ale z wyrównaniem dopiero od października.

Jak widać budżet domowy milionów polskich rodzin już w najbliższych miesiącach może ulec znacznej poprawie Warto pamiętać o złożeniu wniosku najpóźniej do 30 września, aby zapewnić sobie wypłatę świadczeń już od lipca 2019 roku.


  1. Marta Post author

   Pani Marzeno, od lipca istnieje jedynie możliwość składania wniosków przez Internet. Droga tradycyjna będzie otwarta dla wnioskodawców od sierpnia br.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*