Małopolskie

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus na terenie województwa małopolskiego? Sprawdź adresy instytucji odpowiedzialnych za obsługę tego programu.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze w województwie małopolskim udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń), właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.