Żarki

Program Rodzina 500+ w gminie Żarki rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Żarki – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach
ul. Myszkowska 28, 42-310 Żarki
NIP: 577-17-98-955 Regon: 150527900
tel/fax: 34 3130085 e-mail: opszarki@wp.pl

Żarki – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Żarki – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.