Łódzkie

Gdzie należy złożyć wniosek o program 500 Plus w województwie łódzkim? Sprawdź listę punktów. Wniosek należy złożyć w gminie, na terenie której się zamieszkuje. Wnioski przyjmują urzędy gminy lub miasta, dedykowane jednostki lub ośrodki pomocy społecznej.

W województwie łódzkim wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu EMP@TIA.

Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.