Ładzice

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Ładzice jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Ładzice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice
tel. 44 6840828, 44 6841498
fax. 44 6841498
e-mail: gops@ladzice.pl
NIP: 7722121544
REGON: 004709824

Ładzice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Ładzice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.