Żytno

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Żytno jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Żytno – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

97-532 Żytno
ul. Krótka 4
tel. +48 (34) 327-70-01, 327-70-09, 327-70-02
fax +48 (34) 326-90-10
e-mail: gops@zytno.pl

Żytno – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Żytno – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.