Żarnów

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Żarnów właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Żarnów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie
ul. Opoczyńska 5
26 – 330 Żarnów
tel. 44 757 70 36, 44 757 70 13, 44 757 73 61, 44 757 73 62
faks: 44 7577036
Powiat: Opoczno
Woj.: Łódzkie
NIP: 768-16-12-787
Regon: 590787709
godziny pracy: 7.30 – 15.30
e-mail: gops_zarnow@o2.pl

Żarnów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Żarnów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.