Łukowica

Sposób przyznawania świadczenia Rodzina 500 Plus w gminie Łukowica reguluje odpowiednia ustawa. Zakłada ona, że 500 złotych na dziecko przyznawane jest na 12 miesięcy, po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Zobacz, gdzie zrobisz to w Łukowicy.

Łukowica – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy
34-606 Łukowica 286
tel: 18 333-50-66, 18 333-75-96, 18 337-05-35, 18 337-05-36, 694-413-979
fax całodobowy: 18 521-37-96
e-mail: opsluko@pro.onet.pl

Łukowica – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Świadczenie przysługuje jedynie na 12 miesięcy, co roku należy złożyć nowy wniosek. W przypadku nowo rodzonego dziecka wniosek można złożyć w dowolnym terminie, pieniądze zostaną wypłacone w następnym miesiącu. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać za pomocą infrastruktury informatycznej: profil ePUAP, emp@tia, bank, ZUS.

Łukowica – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.