Żegocina

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Żegocina. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Żegocina – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GOPS Żegocina
32-731 Żegocina, Żegocina 316
Powiat: bocheński
Województwo: małopolskie
Telefon: (14) 613-20-02
Email: gops_zegocina@rozeta.com.pl

Żegocina – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Żegocina – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.