Wzór ustawy 500+ przyjęty przez rząd

28 stycznia Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dziecka 500+, po 4 dniach spotkał się on także z akceptacją rządu i przekazaniem do marszałka Sejmu. Kolejnym etapem są prace parlamentarne. Szybkie działania w celu zatwierdzenia ustawy dają nadzieję wielu rodzinom. Być może już niedługo popłynie wsparcie do polskich domów.

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dziecka 500+

Program 500+ ma wspierać polskie rodziny i ułatwić im podjęcie decyzji o powiększeniu liczby dzieci. Jego głównym celem jest wpływ na zwiększenie przyrostu demograficznego. Zgodnie z założeniami dopłata będzie przysługiwała na drugie i każde kolejne dziecko bez ograniczeń co do wielkości dochodów rodziców lub opiekunów prawnych. Otrzymanie dopłaty na jedynaka i pierwsze dziecko wiąże się z progiem dochodowym przypadającym na osobę w rodzinie. Nie będzie ono mogło przekroczyć 800 zł netto, a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym 1 200 zł netto.

Poza tym, gdy okaże się iż dopłata z programu Rodzina 500 Plus jest marnotrawiona lub wydawana niezgodnie z celem wypłacane świadczenie może przybrać formę pomocy w postaci rzeczowej (np. ubrania, lekarstwa, żywność) lub płatności za usługi (np. stomatologiczne, wizyty u lekarza specjalisty).

Komu pomoże 500+?

Czy ustawa zostanie zaakceptowana? Okaże się już niebawem. Wiele rodzin z niecierpliwością śledzi informacje. Comiesięczna pomoc z pewnością poprawi sytuację życiową szczególnie tych najbiedniejszych. Taki sposób wspierania państwa nie jest nowością i w wielu krajach istnieje od dawna, przykładem może być chociażby Szwecja. Przeciwnicy ustawy twierdzą, iż nie stać nas na taki wydatek. Postulują ograniczenia dochodowe, co wykluczyłoby z programu dzieci z rodzin zamożnych, w których niczego nie brakuje. Argumentują to faktem, że dodatkowe pół tysiąca złotych miesięcznie nie zmieni praktycznie sytuacji osób najbogatszych, a tym bardziej nie wpłynie na chęć posiadania przez nich większej liczby potomstwa.

Ocena działania 500+ dopiero w późniejszym czasie

Jeżeli program zostanie zatwierdzony, jego poprawne działanie i wpływ na przyrost narodzin w Polsce ocenić będzie można dopiero w dłuższej perspektywie czasu. Dopiero po konfrontacji z rzeczywistością okazać się może, iż projekt potrzebuje nowelizacji i wprowadzenia zmian. Na razie trudno snuć na ten temat rozważania, gdyż nie wiadomo czy ustawa wejdzie w życie.


  1. Dorota

    Proszę o pomoc złożyłam wnioski o zasiłek rodzinny i 500 plus 31.08.2018 r. do dna dzisiejszego nie otrzymałam żadnej decyzji ani pieniędzy. Mój problem polega na tym,że mieszkam w Niemczech a pracuję w Szczecinie. Moje dokumenty są w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i nawet nie ma osoby przydzielonej, która prowadzi moja sprawę. pisałam mailowo o przyspieszenie sprawy, która i tak jest po terminie . panie tłumaczą się,że\ nie ma ludzi.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*