Ulga prorodzinna a Rodzina 500 Plus

Dużymi krokami zbliża się koniec roku podatkowego i tym samym czas na rozliczenia PIT. Dla tysięcy rodzin, szczególnie tych najuboższych, korzystających z rządowego programu Rodzina 500 plus, będzie to okres trudnych wyborów. Dlaczego?

Część z nich będzie musiała podjąć decyzję, pobierać świadczenie czy może skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci? Gdyż, jak się okazuje, niektórzy nie będą mogli skorzystać z tych dwóch opcji jednocześnie. Na co się zatem zdecydować? Zapraszamy do artykułu.

Ulga prorodzinna 2017

Ulga na dzieci jest jedną z najpopularniejszych form wspomagania obywateli przez państwo. Należy jednak przy korzystaniu z niej trzymać się określonych zasad. W rozliczeniach za ten rok, można odliczyć ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale również zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy, niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie odliczył np. z powodu niskiego wynagrodzenia. Należy je wtedy wykazać w 2018 r. (czyli w deklaracji za 2017 r.) w odpowiednio wyznaczonych do tego polach, deklaracji PIT – 36, PIT – 37.

Ten rodzaj ulgi przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi. Pozwala to na znaczną oszczędność i powrót określonej kwoty do kieszeni rodziców. W zeznaniu za 2017 r., każdy podatnik może odliczyć:

  • 92, 67 zł miesięcznie, co daje 1112,04 zł rocznie, z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowanie jednego dziecka, które spełnia warunki ulgi.Dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, nie może łącznie przekraczać 112.000, natomiast u niepozostającego w związku małżeńskim 56.000 zł,
  • 92,67 zł miesięcznie, 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie, 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i następnego dziecka.

Ulga prorodzinna a program Rodzina 500 plus

Przychód z programu Rodzina 500 Plus zwolniony jest z podatku PIT. Dotyczy to również m.in. świadczenia rodzinnego (zasiłek rodzinny, świadczenie opiekuńcze, zapomogi i świadczenia wypłacane przez gminy), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego i innych dodatków (pielęgnacyjnych i rodzinnych), świadczenia pieniężnego, otrzymanego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłku dla opiekunów i zasiłku porodowego.

Warto pamiętać o tym (z uwagi, że wiele osób na to czeka), urzędy nie mają obowiązku wysyłania informacji o wypłacanych w bieżącym roku kwotach zwolnionych z podatku. Aby prawidłowo rozliczyć się z podatków, za 2017 r. należy samemu zebrać wszystkie kwoty przychodów, które nie są z tego podatku zwolnione. Natomiast w przypadku świadczenia 500 plus, które temu nie podlega, to nie należy wprowadzać go do rocznego PIT, ani brać pod uwagę wypełniając załącznik związany z ulgami podatkowymi PIT/O.

Świadczenie 500 plus nie ogranicza w żaden sposób prawa do ulgi podatkowej na wychowywanie dzieci. Dzięki czemu możliwe jest odliczenie od podatku od 1112,04 zł do 2700 zł na dziecko. Beneficjent programu, może na każde z nich (na które kwota ta została przyznana) uzyskać ulgę prorodzinną – podatkową.

W przypadku rodziców lub opiekunów, u których podatek jest zbyt niski (aby odliczyć całą ulgę podatkową na dzieci), istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot tej niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Jednak suma ta nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu w zeznaniu PIT rodziców.

Zwrócona ulga prorodzinna a Rodzina 500 plus

Zwrócona ulga podatkowa może okazać się problemem dla najbiedniejszych rodzin. Dlaczego? Ponieważ wyrównanie to, zgodnie z przepisami, dolicza się do dochodu branego pod uwagę, przy decyzji o przyznaniu świadczenia 500 Plus, na pierwsze dziecko lub jedynaka. W tym wypadku, nawet najmniejsza kwota zwrotu, może zaważyć o przekroczeniu progu dochodowego (wynoszącego 800 zł netto) i utracie świadczenia.

Obecnie każda rodzina musi sama wybrać, czy chce otrzymywać 500+ na jedno dziecko, czy też otrzymać zwrot podatku w uldze prorodzinnej. Sumując wypłaty programu rządowego, uzyskamy 6000 zł rocznie, natomiast zwrot wynosić będzie 1128 zł.

Jak ustosunkował się do tego resort Elżbiety Rafalskiej? Według ministerstwa, korzystanie z tego rodzaju ulg, czy zwrotów podatkowych, stanowi prawo, a nie obowiązek podatnika. Co to oznacza? Mianowicie to, że każdy z nas, sam dokonuje analizy, co mu się bardziej opłaca i czy przypadkiem, ewentualne skorzystanie z ulgi, nie pociągnie za sobą przekroczenia kryterium dochodowego. A jak wiemy, uzależnione jest od niego prawo do korzystania ze świadczenia 500 Plus.

Jednak nic straconego. Rodziny, które już skorzystały z ulgi/zwrotu, w ramach rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i z tego powodu straciły prawo do „Rodzina 500 Plus” na pierwsze dziecko, mogą dokonać korekty swojej deklaracji PIT.


  1. Edyta

    Zwrot podatku i ulgę na dzieci mam wypłaconą w jednym miesiącu, więc w jednym miesiącu przekraczam dochód i za ten miesiąc powinni tylko nie wypłacić 500+ a w innych miesiącach już mam normalny dochód, więc dlaczego mam stracić 500+ za cały rok, czyli 6000 tys złotych?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*