Stryków

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Stryków. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Stryków.

Stryków – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie
ul. Kościuszki 29
95-010 Stryków
NIP 7331040528
Telefon 427198501
Faks 427198501
E-mail mgops-strykow@o2.pl

Stryków – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o 500 + osobiście, listem poleconym przez Pocztę Polską lub za pomocą systemu informatycznego wybranego banku, ZUS, ePUAP lub emp@tia. Świadczenie przysługuje na rok – wniosek o jego odnowienie należy złożyć do 30 września bieżącego roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy dziecko jeszcze nie korzystało z pomocy – wtedy wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Stryków – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.