Dobrzeń Wielki

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Dobrzeń Wielki właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Dobrzeń Wielki – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Namysłowska 28
46-081 Dobrzeń Wielki
tel./fax (77) 40 32 550, 46 96 517
e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl
www.gops.dobrzwielki.pl
NIP: 7542109837
REGON: 004502900

Dobrzeń Wielki- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Dobrzeń Wielki – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.