Pieniądze z 500 + a formularz PIT 36 i 37 – co warto wiedzieć

Rozpoczynający się okres rozliczeń z fiskusem nasuwa kolejne wątpliwości. Program 500+ pojawił się dopiero w zeszłym roku, więc po raz pierwszy osoby z niego korzystające będą składały roczne zeznanie podatkowe.
Czy zatem beneficjent rządowego wsparcia musi ująć w formularzu PIT comiesięczny dopływ gotówki z nim związany? Czy wliczane jest ono do dochodu? Postaramy się rozwiać wątpliwości.

Czy 500+ należy wykazywać w formularzu PIT?

Program Rodzina 500+ jest formą świadczenia rodzinnego, dlatego też podobnie jak w innych przypadkach nie jest wliczane do dochodów. Zwolnienie obejmuje wszystkie świadczenia niezależnie od liczby dzieci, na które jest otrzymywane. Przy wypłacaniu 500+ nie są pobierane zaliczki na poczet podatku. Kwota, która została przyznana w całości przekazywana jest beneficjentom. Stanowi zatem przychód zwolniony z podatku od osób fizycznych zgodnie z artykułem 21. 500+ nie jest wyjątkiem, zwolnione z podatku są również świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz zasiłki takie jak dodatek pielęgnacyjny, czy zasiłek porodowy.

500+ a ulga prorodzinna

Dodatkowo osoby otrzymujące co miesiąc 500 zł mogą w swoim zeznaniu skorzystać z ulgi prorodzinnej. Wynosi ona 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, trzecie to odpis 2 000,04 zł, natomiast czwarte i kolejne pozwalają na zmniejszenie kwoty o 2 700 zł. Gdy wsparcie z programu jest jedynym źródłem utrzymania, podatnik zwolniony jest ze składania rocznego zeznania podatkowego. Pobieranie świadczenia nie przekreśla możliwości rozliczania się wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. To bardzo dobra wiadomość, która pozwoli na rozwiązania korzystne dla podatników.

Kto jest uprawniony do świadczeń 500 Plus?

Program 500+ oparty jest na ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia bez żadnych warunków przyznawane są na drugie i kolejne wychowywane dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Rodzice jedynaków, aby otrzymać wsparcie nie mogą przekroczyć progu dochodowego, który określony jest ustawowo na poziomie 800 zł netto na osobę lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Przychód w ten sposób uzyskany nie jest wliczany także do funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów. To ogromne wsparcie dla wielu rodzin. Nie da się zaprzeczyć, że taka pomoc od dawna była potrzebna. Samo wdrożenie programu jest wynikiem polityki prorodzinnej. Rząd ma nadzieję, że przyczyni się on do powiększania rodzin. Rezultaty tych działań będą widoczne dopiero w odległej przyszłości. Niestety na chwilę obecną jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Niski przyrost demograficzny w przyszłości wywoła wiele negatywnych skutków. Tego rodzaju działania powinny być tylko jednym z elementów wspierania rodzin.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*