Dalików

Program Rodzina 500 Plus w gminie Dalików to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Złóż wniosek o tę pieniężną pomoc dla swojej rodziny – zobacz, gdzie to zrobisz.

Dalików – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy w Dalikowie
Adres: Plac Powstańców 1
99-205 Dalików
tel: (0-43) 678-01-83, 678-00-50
Fax: (0-43) 678-01-83
E-mail: ugdalikow@wp.pl
Strona http://bip.dalikow.nv.pl

Dalików – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Dalików – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.