Złocieniec

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Złocieniec. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Złocieniec – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Plac 650 Lecia 1
78 – 520 ZŁOCIENIEC
ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP: 674 10 16 115
REGON:
e-mail: mgops-zlocieniec@wp.pl
Telefon: 94 36 71248
Faks: 94 36 72767

Złocieniec – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Złocieniec – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.