Zaręby Kościelne

Sposób przyznawania świadczenia Rodzina 500 Plus w gminie Zaręby Kościelne reguluje odpowiednia ustawa. Zakłada ona, że 500 złotych na dziecko przyznawane jest na 12 miesięcy, po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Zobacz, gdzie zrobisz to w Zaręby Kościelne.

Zaręby Kościelne – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GOPS Zaręby Kościelne
07-323 Zaręby Kościelne, Kowalska 14 / 6,7
Powiat: ostrowski
Województwo: mazowieckie
Telefon: 86 270 60 04
Email: gopszar@post.pl

Zaręby Kościelne – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Zaręby Kościelne – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.