Zagórz

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Zagórz? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Zagórz – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu
ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz
tel. 13 46 22 526
Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek od 7:30 do 15:30

Zagórz – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Zagórz – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.