Zadzim

Program Rodzina 500 Plus w gminie Zadzim to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Złóż wniosek o tę pieniężną pomoc dla swojej rodziny – zobacz, gdzie to zrobisz.

Zadzim – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GOPS ZADZIM
Siedziba – Urząd Gminy Zadzim, pokój Nr 15, 16, 17, 20
Zadzim 44, 99-232 Zadzim
Tel. (43)6786674
e-mail: gops_zadzim@post.pl

Zadzim – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Zadzim – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.