Zabrze

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Zabrze. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Zabrze – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze
NIP: 648-19-45-905
Regon: ID-003453481
mopr@zabrze.pol.pl
Centrala: 032 277 78 00 (w dni powszednie w godz. od 7 30 do 1530)
Fax: (0-prefix 32) 277-78-02

Zabrze – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Zabrze – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.