Wohyń

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Wohyń. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Wohyń – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu
Radzyńska 2,
21-310 Wohyń,
TELEFON (083) 353-07-59 (083) 353-03-48
FAX (083) 353-03-48
EMAIL: gops@wohyn.home.pl
NUMER KONTA: 36 8046 1054 2006 0900 0879 0001
NIP: 538-15-43-650
REGON: 002300344

Wohyń – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Wohyń – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.