Włocławek

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Włocławek. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Włocławek.

Włocławek – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU
ul. Kościuszki 26
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 411-63-11
tel.: 054 411-63-12
tel.: 054 411-63-13
tel./fax: 054 411-63-14

Włocławek – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Włocławek – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.