Wietrzychowice

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Wietrzychowice właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Wietrzychowice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIETRZYCHOWICACH
33-270 Wietrzychowice 19
e-mail: gops@wietrzychowice.pl
tel.: (14) 641 81 50

Wietrzychowice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Wietrzychowice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.