Wielowieś

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Wielowieś? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Wielowieś – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-187 Wielowieś; Główna 1
32 23 78 357 Pracownicy Socjalni
32 23 78 358 Świadczenia Rodzinne
32 23 78 359 Fundusz Alimentacyjny i Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
E-mail: ops_wielowies@wp.pl

Wielowieś – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby uzyskać świadczenie 500 złotych na dziecko na 12 miesięcy należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub dedykowanej jednostce. Termin odnawiania świadczenia mija 30 września danego roku. Wniosek można też wysłać Pocztą Polską lub złożyć poprzez internet.

Wielowieś – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.