Wielka Nieszawka

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Wielka Nieszawka? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Wielka Nieszawka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice
tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93
fax .56 678-12-12
e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Wielka Nieszawka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Wielka Nieszawka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.