Wieliczka

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Wieliczka. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Wieliczka.

Wieliczka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 26
32-020 Wieliczka
tel. / fax 122783872, 122782140
REGON: 357114307
NIP: 6831784622
e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl

Wieliczka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Wieliczka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.