Węgorzewo

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Węgorzewo. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Węgorzewo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl

Węgorzewo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Węgorzewo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.