Ustka

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Ustka jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Ustka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
tel./ fax 59 815 43 90
e-mail: mops@um.ustka.pl

Ustka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o 500 + osobiście, listem poleconym przez Pocztę Polską lub za pomocą systemu informatycznego wybranego banku, ZUS, ePUAP lub emp@tia. Świadczenie przysługuje na rok – wniosek o jego odnowienie należy złożyć do 30 września bieżącego roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy dziecko jeszcze nie korzystało z pomocy – wtedy wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Ustka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.