Uście Gorlickie

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Uście Gorlickie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Uście Gorlickie – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Uście Gorlickie 77
38-315- UŚCIE GORLICKIE
Tel: 18 351 64 91
Tel: 18 544 30 37 (informacja programu 500+)
Fax: 18 351 64 91
e-mail: ops@usciegorlickie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Uście Gorlickie – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Uście Gorlickie – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.