Trzebnica

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Trzebnica. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Trzebnica.

Trzebnica – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
Dyrektor – Iwona Grobelna
pl. Piłsudskiego 1
tel. (71) 312 05 27
e-mail: ops@ops.trzebnica.pl

Trzebnica- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Trzebnica – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko