Tokarnia

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Tokarnia jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Tokarnia – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GOPS Tokarnia
32-436 Tokarnia, Tokarnia 380 / 1
Powiat: myślenicki
Województwo: małopolskie
Telefon (12) 274-70-63
fax. +48 122 747 025
Email gops_tokarnia@poczta.onet.pl

Tokarnia – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Tokarnia – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.