Tarnowiec

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Tarnowiec można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Tarnowiec – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu
38 – 204 Tarnowiec 211
woj. podkarpackie
Kontakt: tel: 13 44 369 10
fax. 13 44 369 11
e-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl

Tarnowiec – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Tarnowiec – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.