Tarnobrzeg

Sposób przyznawania świadczenia Rodzina 500 Plus w gminie Tarnobrzeg reguluje odpowiednia ustawa. Zakłada ona, że 500 złotych na dziecko przyznawane jest na 12 miesięcy, po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Zobacz, gdzie zrobisz to w Tarnobrzeg.

Tarnobrzeg – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3
39-400 Tarnobrzeg
tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
strona internetowa: www.mopr.pl
e-mail: moprtarnobrzeg@mopr.pl; mopr@mopr.pl

Tarnobrzeg – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Tarnobrzeg – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.