Szczekociny

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Szczekociny jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Szczekociny – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach
ul. Przemysłowa 2
42-445 Szczekociny
NIP 649-20-34-113
tel./fax (034) 3557 960
tel. (034) 3557 013
e-mail: ops@szczekociny.pl

Szczekociny – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Szczekociny – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.