Świdnica

Program Rodzina 500 Plus w gminie Świdnica to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Złóż wniosek o tę pieniężną pomoc dla swojej rodziny – zobacz, gdzie to zrobisz.

Świdnica – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
tel./fax /74/ 852-13-27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Świdnica – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Świdnica – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.