Sucha Beskidzka

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Sucha Beskidzka? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Sucha Beskidzka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 19
parter pok. 13, 14

KONTAKT
tel.+ 48 33 874 22 43
33 874 95 24
fax. 33 874 22 43
e-mail : mopssucha@poczta.onet.pl

Sucha Beskidzka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Sucha Beskidzka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.