Subkowy

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Subkowy jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Subkowy – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUBKOWACH
ul. Józefa Wybickiego 19 A
83-120 Subkowy
telefon: 0585368530
e-mail: gops_subkowy@o2.pl
NIP: 5931674306
REGON: 191206667

Subkowy – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Subkowy – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.