Stare Czarnowo

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Stare Czarnowo właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Stare Czarnowo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

ul. Św. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo
tel./ faks (91)312-41-41
poniedziałki 7.30 – 15.30
wtorki-piątki 7.15- 15.15
e-mail: gops_stareczarnowo@wp.pl

Stare Czarnowo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Stare Czarnowo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.