Stara Biała

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Stara Biała? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Stara Biała – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała
Sekretariat tel/fax: 24 367 66 30
E-mail: gops@starabiala.pl

Stara Biała – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby uzyskać świadczenie 500 złotych na dziecko na 12 miesięcy należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub dedykowanej jednostce. Termin odnawiania świadczenia mija 30 września danego roku. Wniosek można też wysłać Pocztą Polską lub złożyć poprzez internet.

Stara Biała – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.