Smętowo Graniczne

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Smętowo Graniczne? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Smętowo Graniczne – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani
Kościelna Jania 37 83-230 Smętowo Graniczne
woj. pomorskie, powiat Starogard Gdański
NIP 5921877203 REGON 191426937
Telefon 58 5619643; 58 5619791
E-mail ops@gopssmetowo.pl

Smętowo Graniczne – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Smętowo Graniczne – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.